Základová deska pro zahradní domek

Zahradní domek musí stát na rovné a pevné ploše. Ideální je pro tento účel betonová deska s ocelovou výztuží o průměru 6 mm (KARI rohože). Může být použita i zámková dlažba, popřípadě i betonová (50 x 50 x 6 cm).

Základová deska chaty, chatky, garáže do 30 m², přízemní stavby nad 30 m²

Proč je důležitá základová deska pro zahradní domek?

Záhadný domek musí stát na rovné a pevné ploše. Ideální pro tento účel je betonová deska s ocelovou výztuží o průměru 6 mm (Kari rohož). Může být použita i zámková dlažba, případně betonová dlažba (50x50x6cm).

Základová deska chaty, chatky, garáže do 30 m2 a přízemní stavby nad 30m2
Na vytyčené místo je třeba vyhloubit jámu o hloubce cca 20 cm. Jámu následně vyplňte kamenivem frakce 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Kámen zhutněte vibračním zařízením. Vznikne Vám stabilní podloží.

Následně vybetónujte desku s ocelovou výztuží. Deska by měla být ve výši min. 10cm nad terénem. V případě, že je zahradní domek ve svahu doporučujeme výše osazení desky, čímž se domek uchrání před vodou stékající po svahu.

Základová deska pro zahradní domek musí být vytyčena tak aby byla v rovině vnějším zářezem tedy čistý rozměr plus cca 10 cm i na šířce i na délce.

 

Zámková dlažba při domcích, chatách a garážích do cca 30 m2:
Podobně jako na betonovou desku i zde je třeba vyhloubit jámu o hloubce 15-20 cm. Podle vytyčení domku je v jámě nutné vyhloubit rýhu – jámu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betonu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.

Po zatvrdnutí betonu plochu mezi obrubníky vyplňte kamenivem průměru 16-32 mm do výšky cca 8cm (při 6cm hrubé dlažbě) pod vrchní hranu obrubníku. Kamenivo u vibrujte vibračním zařízením. Rozdíl mezi kamenivem a vrchem sadových obrubníků je závislý na tloušťce dlažby. Podsypte 2 cm šutoliny a uložte dlažbu. Tloušťka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyšpárujte suchým pískem a u vibrujte do roviny.

Základová deska musí být vytyčena tak aby byla v rovině vnějším stěnám tedy čistý rozměr zahradní chatky plus cca 10 cm i na šířce i na délce.

Namísto zámkové dlažby lze použít i dlažbu betonovou 50x50x6cm.

Realizace na zemní šrouby (vruty).
Realizaci převádějí přímo naši pracovníky během vrámci montáže zahradních domků a chatek. Je důležité správně zkonstruovat rošt (konstrukci základové desky).

Bližší informace Vám podáme na základě konkrétní požiadsvky s ohledem na terén či jiné specifika.

 

Ukázky realizaci zahradních chatek: ZDE

Zámková dlažba při domcích, chatách a garáží do cca 30 m²

Podobně jako na betonovou desku i tady je nutné vyhloubit jámu o hloubce 15 – 20 cm. Podle vytyčení domku je v jámě nutné vyhloubit rýhu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5 cm a do suchého betonu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.

Po vytvrdnutí betonu plochu mezi obrubníky vyplňte kamením o průměru 16-32 mm do výšky cca 8 cm (u 6 cm hrubé dlažby) pod vrchní hranu obrubníku. Kamení u vibrujte vibračním zařízením. Rozdíl mezi kamenivem a vrchem sadových obrubníků je závislý od tloušťky dlažby. Nasypte 2 cm šotoliny a uložte dlažbu. Tloušťka dlažby min. 6 cm. Po uložení dlažbu vyspárujte suchým pískem a u vibrujte do roviny. Základová deska musí být vytyčena tak aby byla v rovině vnějším zářezem tedy čistý rozměr plus cca 10 cm jak na šířce i na délce.  Místo zámkové dlažbu je možné použít i dlažbu betonovou 50x50x6 cm.

Realizace na zemní vruty

Realizaci dělají přímo naši pracovníci vrámci montáže. Je důležité správně zkonstruovat rošt (konstrukce základové desky).

Bližší informace Vám podáme na základě konkrétní požadavky s ohledem na terén či jiná specifika.