Stavba záhradnej chatky na betónové piliere

Stavba záhradnej chatky na betónové piliere sa najčastejšie využíva pri svahovom a nerovnom povrchu, kde prevýšenie  jednej strany záhradnej chatky nie je možné .

Tak ako je vidieť na obrázku jednou z možností je výroba stĺpikov z debniacich tvárnic. V zemi usadíte do štrkového a následne betónového lôžka .  Stabilitu pilierov je vhodné vystužiť železnými tyčami. Každopádne je dôležité aby vrchy pilierov boli v rovine a dal sa na ne umiestniť drevený rošt. Základový rošt tvorí finálnu základovú dosku stavby záhradnej chatky na betónové piliere .

 

Pokiaľ však nemáte veľké prevýšenie terénu  a zásadne piesčitú pôdu prikláňame sa stále k osadeniu záhradnej chatky na kovové zemné skrutky. Táto varijanta je nielen lacnejším, ale aj k prírode šetrnejším riešením.


Ďalšie Blogy: TU